Aanleveren

De Wegwijzer verschijnt elke 14 dagen huis-aan-huis in Elsloo, Meers, Nieuwdorp en Waalsen-Geulle.

Aanleveren advertenties

Advertenties kunt u inleveren uiterlijk tot maandag 13.00 uur voor verschijning.

Aanleveren verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws kunt u alléén digitaal aangeleverd worden via wegwijzer@drukkerijknoben.nl uiterlijk tot maandag 13.00 uur voor verschijning. Teksten als word-documenten en afbeeldingen en/of foto’s apart aanleveren als jpg-bestanden.

De redactie behoudt zicht het recht voor om stukken in te korten en redactioneel te herzien.

Verenigingsnieuws wordt alleen geplaatst indien er plaats is.